Residental compound European Quarter
  • LOCATION:Zentralny okrug, 5, Tuymen, Russia